VALERON WEB DESIGN

CIJENE WEB STRANICA

CJENIK IZRADE WEB STRANICA

logotip web agencija valeron

Svi su naši projekti kreirani individualnim dizajnerskim rješenjem prilagođenim sadržaju, atraktivnog dizajna i visoko pozicionirani na tražilicama.

Cijena izrade web stranica ovisi o veličini projekta, te posebice o ciljevima čije ostvarenje zahtijeva klijent.

Osnovni paket "standard" čija je cijena 300€ (cca 2250 Kn) već sadrži elemente potrebite za uspješnu web stranicu.

Detaljnije cijene ovdje

povoljne cijene web agencija valeron

Cijena izrade web stranica - web paketi

Cijene iznesene u web paketima su okvirnog karaktera. U svim projektima uključen je responzivan web dizajn.

Web paket STANDARD - 2.250,00 Kn

Rješenje za manje tvrtke koje web stranicom upoznaju šire tržište sa svojom ponudom i nemaju potrebu česte izmjene sadržaja.

Cijene web paketa STANDARD detaljnije
Kako se ne bi izgubili u šumi podataka, detaljno ćemo iznijeti popis naših usluga koje uključuje već osnovni paket STANDARD. Ostali paketi nadograđuju ovaj osnovni.

 • definiranje strukture elemenata za naslovnicu i podstranice
 • definiranje strukture sadržaja
 • definiranje funkcionalnosti dizajnerskih elemenata
 • definiranje prioriteta informacija i funkcija
 • definiranje pravila prikazivanja određenih dijelova informacija
 • definiranje scenarija za različito ponašanje dizajna na različitim veličinama ekrana (responzivan dizajn)
 • dizajn originalnog web dizajn predloška naslovne stranice
 • dizajn predloška unutarnje web stranice
 • oblikovanje izbornika
 • dizajn predložaka svih ostalih stranica prema zahtjevima sadržaja
 • grafička obrada fotografija klijenta
 • izrada 3-5 grafika radi podizanja atraktivnosti stranica
 • rezanje i optimizacija elemenata svih dizajniranih predložaka
 • rad u skladu s W3C standardima struke – validan kȏd
 • spremanje elemenata u grafike
 • izrada statičnih datoteka koristeći HTML5
 • izrada definicije stilova koristeći CSS2, CSS3 tehnologije
 • izrada programskih elemenata korisničkih sučelja (jQuery, Ajax)
 • izrada animiranog slajdera slika za naslovnu stranicu
 • izrada animiranog slajdera za podstranice
 • izrada i integracija na web stranice animiranih elemenata
 • optimizacija HTML kȏda za brzo učitavanje i smanjenje latencije
 • optimizacija HTML kȏda za bolje rangiranje na tražilicama
 • testiranje predložaka u različitim web preglednicima (Internet Explorer 9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 • finalno testiranje funkcionalnosti, UI (User interface) i UX (User experience)

Web paket OPTIMAL - 3.750,00 Kn

Rješenje je za sve koji žele na najbolji način prezentirati svoje usluge i proizvode uz privlačenje novih klijenata.

 • originalan, unikatan dizajn
 • do 20 web stranica
 • do 5 kartice teksta
 • obrada i ugradnja do 50 fotografija
 • animacije na stranicama
  - izrada animiranih slajdera, parallax headera, animacija na fotografijama, animacija teksta sukladno osmišljenim dizajnu...
 • kontakt obrazac
 • interaktivna karta google maps
 • povezivanje s društvenim mrežama
 • SEO optimizacija
 • Poduzimanje niza mjera osnovom kojih Google i drugi pretraživači rangiraju stranice - brzina učitavanja stranica, GZIP kompresija, asinkrono učitavanje, robots i sitemap datoteke, Cache, data Expires...
 • Optimizacija HTML kȏda za brzo učitavanje i smanjenje latencije i bolje rangiranje na tražilicama.
di SKALA LS2615E trgovačka vaga – etiketirka

Web paket CMS UNIVERZAL - od 5.250,00 Kn

Mogućnost vlastitog ažuriranja web stranica - univerzalni wordpress CMS sa stotinjak predložaka.

CMS - Content management system - sustav za samostalno upravljanje sadržajem

Pomoću CMS sustava možete mijenjati ili dodavati novi sadržaj na vašim web stranicama bez potrebe znanja bilo kojeg programskog jezika ili posjedovanja specijaliziranih softverskih alata.

Mogućnost izbora između stotinjak predložaka dizajna, neograničeni broj stranica, fotografija itd.

Web paket CMS CUSTOM - od 9.750,00 Kn

Rješenje za tvrtke sa širom ponudom proizvoda ili usluga koje imaju potrebu čestog mijenjanja sadržaja (portali i sl.).

Za portale, on-line trgovine, web stranice gradova, općina, turističkih zajednica itd. uz neograničeni broj stranica, fotografija...

CMS - Content management system - sustav za samostalno upravljanje sadržajem

CMS sustav omogućava klijentu klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja web stranica. CMS koristiti modularno programsko rješenje koje omogućuje dinamičko kreiranje web-stranica nove generacije.

Pomoću CMS sustava možete mijenjati ili dodavati novi sadržaj na vašim web stranicama bez potrebe znanja bilo kojeg programskog jezika ili posjedovanja specijaliziranih softverskih alata.

Stvaramo prilagođene CMS platforme za klijente koji trebaju posebno prilagođeno rješenje za web stranice, uz originalan, unikatan, jedinstveni dizajn.

Web paket KLJUČ U RUKE - od 5.250,00 Kn

Valeron DS izrađuje sve potrebno za web stranicu a na klijentu je samo da definira ciljeve projekta i ciljne skupine.

U paketu KLJUČ U RUKE Valeron DS, sukladno željama i osnovnim uputama klijenta, izrađuje sve potrebno za web stranicu - od pribavljanja domene, web hostinga, fotografiranja, multimedije, pisanja teksta, do ostalog navedenog u svim paketima.

Na klijentu je samo da prema konkretnim našim uputama, definira ciljeve projekta, ciljne skupine, te nama omogući uvid u ponudu - kako bi na pravi način predstavili njene prednosti u odnosu na konkurenciju.

Valeron design studio u cijelosti izrađuje web projekt:
unajmljivanje domene i hostinga, fotografiranje, izrada multimedija, sačinjavanje sadržaja, dizajniranje unikatnog i atraktivnog izgleda web stranica prilagođenog sadržaju, osmišljavanje informacijske strukture koja će uz implementaciju i drugih metoda i načela web upotrebljivosti, posjetitelju omogućiti logično i brzo pronalaženje željene informacije, izraditi (kodirati) web stranice, podesiti ih kako bi bile prilagodljive za mobilne uređaje i tablete, optimizirati web stranice za bolju pozicioniranost na tražilicama, povezati web stranice s društvenim mrežama, testirati web stranice, dignuti ih na internet, otvoriti mail adrese s imenom web stranice, itd...

Cijena ovog paketa je ista kao kod ostalih paketa uz dodatak cijene utroška vremena za pripremu materijala.

Kod jednostavnijih tema za primpremu materijala, cijena može biti niža od početno iskazane po ovom paketu.

Primjerice, ako po sistemu KLJUČ U RUKE radimo web stranice za frizerski salon, za restoran, ili za iznajmljivanje apartmana, i slične, cijena ovog paketa je 2250 kn, plus 10 radnih sati (x 150 kn) na pripremu materijala - fotografiranje i pisanje sadržaja, te paušalno 250 kn putnih troškova. Ukupno 4.000,00 Kn.

Ako radimo stranice primjerice za servis kamiona, tada će cijena biti viša. Razlog je u specifičnosti materije za koju treba posebna priprema za pisanje sadržaja. Isto je i kod drugih specifičnih područja.

I kod ovog paketa vrijedi pravilo da kad izvršimo potpuni uvid u vaše potrebe, cijena koju ponudimo je konačna.

Web paket START - 1.000,00 Kn

Osnovne prezentacijske web stranice.

 • atraktivan dizajn
 • do 3 web stranica
 • do 1 kartice teksta
 • obrada i ugradnja do 5 fotografija
 • povezivanje sa facebook-om
 • osnovna SEO optimizacija